PÝTAJTE SA SVOJHO STAROSTU

 

 

V našej obci Jablonec sme mali starostu Jána Podmanického, ktorý utajoval všetky informácie, aby si mohol robiť čo chce. Preto sme sa rozhodli, že založíme túto webovú stránku, kde sa budú zverejňovať odpovede pána starostu na žiadosti o sprístupnenie informácií. Teraz je novým starostom Slavomír Pocisk. Budeme sa pýtať aj jeho na veci, ktoré spáchal predchádzajúci starosti, a tým uvidíme, či ho kryje alebo nie. Samozrejme budeme sa zaujímať aj o konanie starostu v tomto volebnom období. Žiadosti o informácie sú podľa Zákona o slobode informácií - Zákon č. 211/2000 Z. z. a pán starosta na ne musí odpovedať. Inak sa dopustí priestupku podľa zákona č. 211/2000 Z. z.:

 

§ 3

(1) Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii.

(3) Informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

 

§ 21a

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto

a) vedome vydá a zverejní nepravdivé alebo neúplné informácie,

b) vydaním rozhodnutia alebo vydaním príkazu, alebo iným opatrením zapríčiní porušenie práva na sprístupnenie informácií,

c) porúší inú povinnosť ustanovenú týmto zákonom.

 

Žiadosť musí obsahovať predpísané náležitosti. Na podanie žiadosti môžete použiť aj tento formulár. Ak budete žiadať o sprístupnenie informácie a dostanete odpoveď, pošlite ich na mail: slobodneinformaciejablonec@gmail.com a my ich zverejníme. Ak sa bojíte spýtať sami, pošlite nám otázku na mail a my sa spýtame za Vás. 

 

Všetky žiadosti o sprístupnenie informácie a odpovede na ne budú zverejnené v sekcii otázky a odpovede.

 

Ak máte informácie o starostovi alebo bývalom starostovi, ktoré chcete zverejniť alebo máte iné námety a podnety, napíšte nám na mail: slobodneinformaciejablonec@gmail.com a my ich zverejníme v sekcii zvesti. Posielajte len pravdivé informácie, ktoré máte overené. Reagovať na zverejnené informácie na uvedenom maily môže samozrejme aj pán starosta alebo bývalý starosta, ich reakcie budú zverejnené v plnom znení.

Kontaktujte nás