Otázky a odpovede

Zaslanie zápisnice z obecného zastupiteľstva zo 16.09.2013

31.10.2013 11:08
Žiadam o zaslanie kópie zápisnice z obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.09.2013. Odpoveď prišla 30.04.2014 Zápisnice zo zasadnutí OZ a VZN už boli zverejnené na úradnej tabuli obce a stále sú dostupné k nahliadnutiu v kancelárii OÚ v úradných hodinách.   Ja nemám záujem nahliadať do...

Zaslanie rozpočtu k zmluve o dielo č. 2013001

09.09.2013 14:19
Žiadam o zaslanie kópie rozpočtu, ktorý je prílohou zmluvy o dielo č. 2013001 zo dňa 08.07.2013. Ide o predĺženie distribučného plynovodu v území obytného súboru - Sever v Jablonci v sume 7 832,66 Eur s DPH. Odpoveď prišla 30.04.2014 Zmluvy a všetky doklady, ktoré sa týkajú Obytného súboru - Sever...

Zaslanie uznesenia obecného zastupiteľstva č. 32/2011-OZ zo dňa 14.10.2011

09.09.2013 13:35
Žiadam o zaslanie kópie uznesenia obecného zastupiteľstva č. 32/2011-OZ zo dňa 14.10.2011. Ide o uznesenie, v ktorom obec Jablonec predáva pozemky firme Sidereo, spol. s r.o.. Podvodom starostu boli predané iné pozemky ako bolo schválené. Odpoveď prišla 30.04.2014 Uznesenie OZ č. 32/2011-OZ zo...

Zaslanie faktúry za účtovné služby č. 130003 - účtovná závierka r. 2012

26.08.2013 15:35
Dňa 21.03.2013 bola firmou HMAU, s.r.o. na základe zmluvy o poskytnutí účtovných služieb vystavená faktúra č. 130003 na sumu 400,- Eur bez DPH za účtovnú závierku roka 2012.   Identifikačné údaje dodávateľa: HMAU, s.r.o. Adresa: Vodárenská 4607/94, 921 01 Piešťany IČO:...

Zaslanie faktúry za účtovné služby č. 130005 - ZŠ a MŠ (1.q 2013)

26.08.2013 15:32
Dňa 22.04.2013 bola firmou HMAU, s.r.o. na základe zmluvy o poskytnutí účtovných služieb vystavená faktúra č. 130005 na sumu 550,- Eur bez DPH za účtovnícke služby pre Základnú a Materskú školu v 1. štvrťroku 2013.   Identifikačné údaje dodávateľa: HMAU, s.r.o. Adresa: Vodárenská...

Zaslanie faktúry za účtovné služby č. 130004 - OÚ (1.q 2013)

26.08.2013 15:25
Dňa 22.04.2013 bola firmou HMAU, s.r.o. na základe zmluvy o poskytnutí účtovných služieb vystavená faktúra č. 130004 na sumu 850,- Eur bez DPH za účtovnícke služby pre Obecný úrad v 1. štvrťroku 2013.   Identifikačné údaje dodávateľa: HMAU, s.r.o. Adresa: Vodárenská 4607/94, 921 01...

Zaslanie faktúry za účtovné služby č. 120006 - účtovná závierka r. 2011

26.08.2013 15:21
Dňa 26.06.2012 bola firmou HMAU, s.r.o. na základe zmluvy o poskytnutí účtovných služieb vystavená faktúra č. 120006 na sumu 400,- Eur bez DPH za účtovnú závierku roka 2011.   Identifikačné údaje dodávateľa: HMAU, s.r.o. Adresa: Vodárenská 4607/94, 921 01 Piešťany IČO:...

Zaslanie faktúry za účtovné služby č. 130002 - ZŠ a MŠ (4.q 2012)

26.08.2013 15:17
Dňa 23.01.2013 bola firmou HMAU, s.r.o. na základe zmluvy o poskytnutí účtovných služieb vystavená faktúra č. 130002 na sumu 550,- Eur bez DPH za účtovnícke služby pre Základnú a Materskú školu v 4. štvrťroku 2012.   Identifikačné údaje dodávateľa: HMAU, s.r.o. Adresa: Vodárenská...

Zaslanie faktúry za účtovné služby č. 130001 - OÚ (4.q 2012)

26.08.2013 15:14
Dňa 23.01.2013 bola firmou HMAU, s.r.o. na základe zmluvy o poskytnutí účtovných služieb vystavená faktúra č. 130001 na sumu 850,- Eur bez DPH za účtovnícke služby pre Obecný úrad v 4. štvrťroku 2012.   Identifikačné údaje dodávateľa: HMAU, s.r.o. Adresa: Vodárenská 4607/94, 921 01...

Zaslanie faktúry za účtovné služby č. 120010 - ZŠ a MŠ (3.q 2012)

26.08.2013 15:09
Dňa 17.10.2012 bola firmou HMAU, s.r.o. na základe zmluvy o poskytnutí účtovných služieb vystavená faktúra č. 120010 na sumu 550,- Eur bez DPH za účtovnícke služby pre Základnú a Materskú školu v 3. štvrťroku 2012.   Identifikačné údaje dodávateľa: HMAU, s.r.o. Adresa: Vodárenská...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>