Záväzné stanovisko obce Jablonec k umiestneniu stavby

27.08.2013 12:44

Predstavte si, že chcete stavať dom a žiadate od obce zaväzné stanovisko k umiestneniu stavby. Podáte si žiadosť a od obce dostanete záväzné stanovisko, že obec s umiestnením stavby súhlasí a nemá k tejto stavbe žiadné iné podmienky.

Časom potrebujete k tejto stavbe ďalšie papiere, tak idete za starostom a tam zistíte, že starosta Vám podstrčí iné záväzné stanovisko obce Jablonec k umiestneniu stavby, ktoré je odlišné od Vami pôvodne obdržaného záväzného stanoviska. Síce sa nedozviete, či súhlasí alebo nesúhlasí s umiestnením stavby, ani sa nedozviete, či predmetná stavba je alebo nie je v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou obce, ani sa nedozviete, či je alebo nie je v zastavanom území obce, ale zato sa po dvoch rokoch dozviete, že máte stanovené podmienky, o ktorých ste ani netušili. A to: Inžinierske siete - prípojky na obecný vodovod, plynovod a elektriku ako i prístupovú cestu k rodinnému domu si vybudujete na vlastné náklady.

Čo viedlo starostu k tomu, aby zásadne zmenil obsah a podmienky záväzného stanoviska obce Jablonec k umiestneniu stavby a ešte k tomu bez toho, aby o tom informoval stavebníka? Nehraničí to zasa s niečím?