Zaslanie zápisnice z obecného zastupiteľstva zo 16.09.2013

31.10.2013 11:08

Žiadam o zaslanie kópie zápisnice z obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.09.2013.

Odpoveď prišla 30.04.2014

Zápisnice zo zasadnutí OZ a VZN už boli zverejnené na úradnej tabuli obce a stále sú dostupné k nahliadnutiu v kancelárii OÚ v úradných hodinách.

 

Ja nemám záujem nahliadať do zápisníc, a to dokonca iba v čase úradných hodín OÚ. Ja chcem mať zápisnice a VZN k dispozícii 24 hodín denne, a keď to starosta nevie zrealizovať sám aj pre iných občanov, ja nemám problém ich zverejniť na tejto stránke. Samozrejme s touto odpoveďou nie som spokojný a trvám na zaslaní kópií zápisníc a VZN.

Prečítajte si odpoveď na otázky od starostu.