Zaslanie uznesenia obecného zastupiteľstva č. 32/2011-OZ zo dňa 14.10.2011

09.09.2013 13:35

Žiadam o zaslanie kópie uznesenia obecného zastupiteľstva č. 32/2011-OZ zo dňa 14.10.2011.

Ide o uznesenie, v ktorom obec Jablonec predáva pozemky firme Sidereo, spol. s r.o.. Podvodom starostu boli predané iné pozemky ako bolo schválené.

Odpoveď prišla 30.04.2014

Uznesenie OZ č. 32/2011-OZ zo 14.10.2011 - prikladáme.

 

Prečítajte si odpoveď na otázky od starostu.