Zaslanie rozpočtu k zmluve o dielo č. 2013001

09.09.2013 14:19

Žiadam o zaslanie kópie rozpočtu, ktorý je prílohou zmluvy o dielo č. 2013001 zo dňa 08.07.2013.

Ide o predĺženie distribučného plynovodu v území obytného súboru - Sever v Jablonci v sume 7 832,66 Eur s DPH.

Odpoveď prišla 30.04.2014

Zmluvy a všetky doklady, ktoré sa týkajú Obytného súboru - Sever Jablonec - predĺženie distribučného plynovodu sú uzatvátané so stavebníkom - obcou Jablonec. Úhradu nákladov si hradil stavebník p. Slavomír Pocisk z vlastných prostriedkov.

Kópiu rozpočtu, ktorý je prílohou zmluvy o dielo č. 2013001 zo dňa 08.07.2013 i zmluvu o dielo prikladáme.

 

Zaujímavé je, že doklad o tom, že p. Slavomír Pocisk uhradil tieto náklady, nie je prílohou odpovedí na moje otázky. Pri toľkých klamstvách, ktorých sa dopustil starosta, je tomu ťažko veriť.

Prečítajte si odpoveď na otázky od starostu.