Špinavé hry nášho starostu

10.08.2013 14:11

Istý občan Jablonca sa pýtal starostu, či nie je na predaj nejaký obecný pozemok, že by mal záujem. Starosta mu asi chcel výjsť v "ústrety", tak mu povedal, že jeden by bol a ponúkol mu jeden v hornej časti Jablonca.

Na pripomienku občana, že veď ten pozemok dlhé desaťročia užíva iná rodina a mali by mať naňho právo, dostal odpoveď, že o to sa nemusí starať a pokojne si ho môže kúpiť.

Našťastie tento občan mal dosť rozumu na to, aby tento pozemok nekupoval, že niečo tu určite nebude v poriadku. A ani nebolo. Totižto o odkúpenie tohto pozemku požiadala rodina, ktorá ho dlhoročne užívala. Lenže starosta zariadil, že žiadosť o odkúpenie bola zamietnutá. Táto rodina sa ale nevzdala svoho práva a o tento obecný pozemok sa s obcou Jablonec súdi.

A tu je pes zakopaný. Náš starosta ponúka na predaj pozemok, o ktorý sa súdi a nevie ako tento súd dopadne. Je to normálne? Opäť používa svoje špinavé praktiky a nehľadí na to, že urobí problémy aj občanovi, ktorý by vôbec nechápal, čo sa to vlastne deje.

Mimochodom, podľa posledných informácií je viac ako isté, že tento súdny spor vyhrá občan, ktorý tento pozemok užíval dlhé desaťročia a na obec Jablonec bol tento pozemok písaný neoprávnene.