Slušný, morálny, spravodlivý a čestný starosta

10.08.2013 14:29

Určite sa čudujete nadpisu tohoto článku. Ale náš starosta v roku 2011 napísal list vtedajšiemu predsedovi Bratislavského futbalového zväzu, kde sa rozhorčuje nad stavom futbalu v regióne. Až žasnem, aký je náš starosta slušný, morálny a zásadový. Veď posúďte sami z týchto úryvkov.

 

1) ..., sa stav bratislavského futbalu dostal na úroveň morálneho bahna, drzosti, arogantnosti  so zjavným úbytkom elementárnej slušnosti a morálky.

Pritom súperi sa vyjadrujú, že v Jablonci nevyhrá ani Barcelona. Starosta vykrikuje po hráčoch a nadáva im do kok.... . Raz jednému hráčovi, ktorý si to nedal a odvrkol mu naspäť tiež surovo vynadal a nezabudol mu povedať, že hneď po zápase mu odovzdá klúče od bytu nad spoločenským domom. Veď všetko obecné je starostovo a čo povie, to sa okamžite musí vykonať. Poslanci sú len jeho bábky. Inokedy s Malackami vyvolal hromadnú bitku. Rozhodcom nadáva jazykom štvrtej cenovej skupiny. Tak toto morálne bahno, drzosť  a arogancia so zjavným úbytkom elementárnej slušnosti a morálky podľa starostu určite nie je.

 

2) Je smutné, keď ... nevyberaným spôsobom presadzujú svoje partikulárne záujmy pred spoločnými záujmami všetkých ... . Nechránia to čo je treba chrániť a starajú sa o svoje záujmy. Je smutné keď nechcú vidieť závažné prešľapy v konaní, ktoré hraničia s trestným činom, zneužívaním právomocí, nevykonávania kontroly a neschopnosť týchto zástupcov prijať zodpovedné uznesenie, ktoré bude viesť  k náprave. Zatiaľ je vidieť len ich alibizmus vyvrcholený s intrigánstvom. Nedovoľme takto pracovať a presadzujme slušnosť.

To hovorí o sebe? Lebo všetko je šité ako na neho. Aj s tou "kontrolou" hlavnej kontrolórky, ktorá mu určite pozerá na prsty.

 

3) Nie je možné, aby sa prehliadali porušovania noriem. Veď kto ich už má chrániť, keď nie ...

Tam kľudne namiesto bodiek možno doplniť slovo starosta.

 

4) ..., na záver len toľko, zmobilizuj všetky zdravé sily v našom hnutí dostatočnou informovanosťou o všetkom čo sa deje. Len tak je možné chrániť zdravé od nezdravého.

Veľmi pekne napísané. Pán starosta správaj sa podľa svojich slov. Veď to čo chceš od iných, by si mal chcieť aj od seba. Ale to je pre teba asi veľmi ťažké.

 

Celý list predsedovi BFZ si môžete prečítať tu. A môj názor na ten list? Použijem jeho obľúbený bonmot: Nebudz smíšny, starosta!!!