Predaj hliníka a čudné spôsoby starostu

02.08.2013 11:14

Náš starosta mal v pláne predať hliník. Presnejšie povedané predať sám sebe hliník. Povedané po lopate darovať si ho za maximálne 0,40 €/m2. Urobil by to jednoducho cez nastrčeného kupca.  Poslanci by odhlasovali predaj pozemku a konkrétne podmienky ohľadom toho by si už starosta urobil podľa seba. Vyhlásil by verejnú obchodnú súťaž, samozrejme nikto okrem nastrčenej osoby by sa do súťaže neprihlásil. Pravdepodobne preto, že na obecnej verejnej tabuli táto súťaž nikdy vyvesená nebola a na internete sa omylom objavila až po uplynutí doby na podávanie ponúk.

Jednému občanovi sa to ale nepáčilo a zástupcovi starostu dal vedieť, že o ten hliník má záujem tiež a podá si žiadosť na jeho odkúpenie. Bolo mu prezentované, že starosta má kúpu hliníka už predbežne odsúhlasenú od poslancov a chce si tam postaviť malý bungalov, čím mu bolo pravdepodobne naznačené, aby dal od toho ruky preč.

Asi dve hodiny po tomto rozhovore volá dotyčnému občanovi sám najvyšší boss a oznamuje mu, aby si žiadnu žiadosť nepodával, lebo potom bude mať veľké problémy a do konca jeho volebného obdobia mu bude robiť zle. Toto sú praktiky nášho starostu. Tí, čo sú stále zaslepení tým, že náš starostá má nejaký charakter, by sa mali nad tým zamyslieť.

V Jablonci sa obecný majetok predáva nie preto, aby mala z toho zisk obec, ale aby mal z toho zisk starosta. Veď je jasné, že čím viac záujemcov, tým vyššia cena a vyšší zisk pre obec. Ale to samozrejme starostovi nevyhovuje. A potom keď navrhne na zastupiteľstve poslankyňa, že je treba kúpiť riad do spoločenského domu, najvyšší boss ju okríkne, že na to nie sú peniaze.

Odpredaj hliníka už bol poslednou kvapkou, ktorá spôsobila, že pohár rozhorčenia občanov už pretiekol a viacerí sa rozhodli, že takémuto šafárčeniu povedia dosť a dali si tiež žiadosti na odkúpenie hliníka. Rokovalo sa o tom na obecnom zastupiteľstve 20.06.2013 a poslanci rozhodli, že hliník sa bude predávať formou dobrovoľnej dražby. Pri tejto forme musí byť cena predmetu dražby určená znaleckým posudkom. Tým pádom starosta o hliník nebude mať záujem a pravdepodobne ani iný záujemca. Ak by boli náklady na dobrovoľnú dražbu vysoké, je asi lepšie tento predaj zrušiť.

Po tejto schôdzi sa stala ďalšia veľmi zaujímavá vec. Hlavná kontrolórka obce prišla za skôr spomínaným občanom a upozornila ho, že ak hliník kúpi istý občan, tak zruší prístupovú cestu k pozemkom, ktoré sú za hliníkom. Pritom na schôdzi bolo jasne prezentované, že hliník sa bude predávať s podmienkou, že prístupová cesta bude zachovaná. Ako také niečo mohlo niekomu napadnúť?

Jedno vysvetlenie by tu bolo. Že niekto chcel tú prístupovú cestu zrušiť naozaj. Veď za hliníkom sú lukratívne pozemky, kde už bol aj vypracovaný geometrický plán na vybudovanie ďalšej ulice. Ak si niekto myslí, že k týmto pozemkom je prístup ešte od ihriska, tak sa mýli, lebo až k potoku sú to všetko pásy súkromných pozemkov. Pointa. Komu je načo pozemok bez prístupu? Nedostane sa tam traktor, kombajn. A o pozemok sa treba aj starať. Ak tam nie je nič nasadené, musí sa aspoň dva krát do roka kosiť. Cena takýchto pozemkov by určite klesla na minimum. Kto by mal z takéhoto scenára osoh? Môžete tri krát hádať. Som si istý, že uhádnete na prvý krát.

Mimochodom hlavná kontrolórka má povinnosť kontrolovať zákonnosť, účinnosť, hospodárnosť a efektívnosť pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce, kontrolovať príjmy, výdavky a finančné operácie obce, kontrolovať plnenie uznesení obecného zastupiteľstva a nie robiť lobistu starostovi. Toho má kontrolovať, ale zjavne si túto funkciu neplní.