Prečo je S. Pocisk veľmi zlý kandidát na starostu

29.10.2014 09:10

Každý kandidát na starostu má vedieť, že post starostu je verejná služba pre občanov a on má povinnosť občanom pomáhať, odpovedať na otázky a hlavne dostatočne vysvetľovať, hlavne ak ide o obecný majetok. Toto by si mal uvedomiť každý volič.

 

1. S. Pocisk hrá dvojitú hru. Na jednej strane sa od terajšieho starostu dištancuje, na druhej strane ho vždy podrží, keď ide o jeho nekalé praktiky, ktoré sa týkajú aj jeho.

 

Keď chodí medzi potenciálnych voličov, má aj takéto vyjadrenia:

Ø  Nedávaj si teraz na úrad žiadnu žiadosť, pretože Podmanický Ti bude robiť zle. Po voľbách to nejako urobíme.

Ø  Ak by som bol starosta a Podmanický poslanec, ani náhodou Podmanický nebude zástupcom starostu.

Ø  Po voľbách Podmanického odstaví a bude konať podľa seba a nie podľa neho.

Ø  Pri predaji pozemkov vinárovi nás poslancov Podmanický oklamal.

 

Keď sa má oficiálne pred občanmi vyjadriť proti Podmanickému, vždy si ho zastane:

Ø  Mal sa vyjadriť k výške platu. Jeho stanovisko bolo, že Podmanický si ho zaslúži, veď koľko urobil pre obec.

Ø  Keď sa mal jasne vyjadriť, že Podmanický poslancov podviedol pri predaji pozemkov vinárovi, bol ticho. Pričom pár dní pred tým sa vyjadril, že Podmanický ich oklamal.

Ø  Vyjadril sa, že veľa ľudí podrazilo Podmanického, ktorým on veril.

 

2. S. Pocisk dostal od obce (teda Podmanického) veľkú finančnú podporu. Je v obci nejaký výnimočný?

 

Ø  Fakt je, že S. Pociskovi bol k domu predĺžený plyn za 7.832,66- Eur. Jeho odpovede sú: „Zaplatil som“ alebo „Ja mám čisté svedomie“. Naposledy bola na túto otázku odpoveď: „To hovoríš o tom, čo rozširujú tí dvaja chudáci?“ Jeho jediná odpoveď mala byť predložiť svojim voličom dôveryhodný doklad o zaplatení. A mimochodom, poukazuje na podľa „neho“ chudákov, ktorí upozornili občanov na to, že ten chudák je práve on, keďže už teraz oberá obec o peniaze, ktoré patria všetkým občanom Jablonca a nepatria ani jemu ani Podmanickému.

Ø  S. Pocisk dostáva odmenu za zástupcu starostu. Na schôdzi pri otázke, čo je na tom pravdy, že dostáva 900,- Eur automaticky vyskočil Podmanický, že plat mu schvaľuje on a nikoho do toho nič. Odpoveď S. Pociska bola, že v živote toľko nedostal, on nevie koľko dostáva, pretože každý mesiac je to inak. Jeho jediná odpoveď mala byť, p. Bacigálová vytlačte mi zostavu mojich mesačných odmien za volebné obdobie, aby som ju mohol ukázať občanom.

A chudáci, na ktorých poukazuje aj s Podmanickým, nemajú z obecného majetku žiaden profit, na rozdiel od nich dvoch.

 

3. Kto agituje za S. Pociska?

 

Ø  Bacigálová:

o   ktorá ako jediná na Slovensku v tej pozícii, ktorú zastáva, zarába 1.300,- Eur. Alebo viac či nebodaj menej?

o   Ktorej syn bol zamestnancom obecného úradu, ktorý sedel doma a dostával peniaze z obecného úradu.

Ø  Podmanický:

o   ktorého manželka tiež bola zamestnankyňou obecného úradu, sedela doma a dostávala peniaze z obecného úradu.

o   ktorý predal pozemky tak, že podviedol poslancov.

o   ktorý chcel pravdepodobne pre seba parcely Freivoltových, vyjadroval sa, že súd nemá šancu prehrať, pritom moje informácie z priameho zdroja sú také, že tento súdny spor prehrá na 99 %. Kto zaplatí výdavky s tým spojené?

o   ktorý 3 roky neoprávnene poberá odmenu 952,- Eur.

o   ktorý na schôdzi zneužíva svoju právomoc tým, že nedá hlasovať o poslaneckých návrhoch.

o   ktorý zakazoval Bacigálovej overovať podpisy družstvu v Jablonci.

o   ktorý nie je 3 roky schopný vybaviť delimitačný protokol rodine Haršánových na parcely pod domom a priľahlom pozemku.

o   ktorý všetky stavby postavil aj na cudzích parcelách bez povolenia majiteľov, čo znamená, že žiadna stavba nie je doteraz majetkovo vysporiadaná.

A mnohé iné.

 

Kedy sa S. Pocisk oficiálne a verejne ako zástupca starostu zaujímal aspoň o jednu spomenutú vec? Pýtal sa na odpovede, aby mohol ako kandidát odpovedať voličom: toto a toto som zistil, takto to bolo, s týmto nesúhlasím a pod.? Nikdy. Ten kto si myslí, že po voľbách sa zmení a odkopne Podmanického, ako sa niektorí voliči domnievajú, je na veľkom omyle. Ten sa nechal opiť sladkými rečami S. Pociska, ktorý od Podmanického dostal predĺženie plynu, od Podmanického dostáva asi vysokú odmenu za zástupcu starostu, a ktorý podľa mňa si ani nemôže dovoliť len tak Podmanického odkopnúť, vzhľadom na to, že je mu už zaviazaný vyššie spomenutými svojimi nekalými profitmi z obecného majetku.