Obecný pozemok pod rodinným domom a záhradou a podivné konanie pána starostu

31.07.2013 15:52

Jedna rodina XY z Jablonca si chcela vysporiadať pozemky pod vlastným rodinným domom a priľahlou záhradou. Dom bol postavený a záhradu využívali desiatky rokov. Keďže tie pozemky boli obecné, dali si žiadosť na obecný úrad o ich odkúpenie.

Odmietnuť odpredať obecný pozemok pod rodinným domom obec zo zákona nemôže. V obci Jablonec je obvyklé, ak niekto užíva záhradu desiatky rokov, že sa mu bez akýchkoľvek podmienok odpredá. Obvyklá cena za takéto pozemky je 0,20 €/m2.

Táto rodina XY si teda podala žiadosť a myslela si, že bez akýchkoľvek problémov si dá tieto veci do poriadku.

A teraz prichádza do hry pán starosta. Na podanú žiadosť nebol schopný dva roky odpovedať. Nehorázne. Keď na obecnom zastupiteľstve 20.06.2013 dostal otázku, prečo ešte rodine XY neodpredal skôr spomínané pozemky, vôbec sa nehanbil klamať pred desiatkami občanov a bez začervenania odpovedal, že tieto pozemky nie sú obecné, ale obvodného úradu Bratislava a rodina XY musí ešte chvíľu počkať, pretože on to vybavuje.

A aká je pravda? Obec Jablonec sa súdi s inou rodinou o podobné obecné pozemky. Obec Jablonec predala pozemok na výstavbu potravín a reštaurácie. Zaujímavé je, že tieto pozemky sú alebo boli na tom istom liste vlastníctva, na ktorom figurujú aj pozemky rodiny XY, ktoré vraj patria obvodnému úradu Bratislava.

Čo to znamená? Že pán starosta vedome zavádza a klame spomínanú rodinu a občanov Jablonca, pretože všetky spomínané pozemky sú obecné. Len z nejakého dôvodu pán starosta pozemky rodiny XY nechce predať. Je ťažké si tento dôvod domyslieť?