Manipulovanie obecného úradu so zložením volebnej komisie

30.09.2014 23:43

Doplnené 01.10.2014

Strana Priama demokracia doručila predsedníčke volebnej komisie požiadavku na úpravu v zložení volebnej komisie. Prečítajte si ju "tu".

Doplnené 01.10.2014

Vyzerá to tak, že starosta urobil ďalší bezcharakterný podvod a nehorázne zobral právo kandidátom na poslancov za Priamu demokraciu mať svojho zástupcu vo volebnej komisii.
Nasvedčuje tomu táto odpoveď zapisovateľky volebnej komisie v Jablonici na môj dotaz, či v piatok 19.09.2014 bol u nich splnomocnenec strany Priama demokracia, a či im tam omylom nenechal dokument o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie  Jablonci:
V piatok 19.9. nebol u nás žiaden splnomocnenec strany Priama demokracia. V zmysle zákona 346/1990 Zb., § 14, môžu dávať do MVK členov len tie politické strany, ktoré podali kandidátnu listinu na poslancov do OZ nepodali, takže nemôžu byť ani členmi komisie.
Myslím, že sa z Vašej strany jedná o omyl, preverte si.
Takže rozprávka o tom, že splnomocnenec omylom nechal delegačnú listinu v Jablonici, bola úmyselne vymyslená.
Každý volič by sa mal zamyslieť, koho bude voliť, pretože takýchto špinavostí sme už v Jablonci mali dosť.
 

Podľa mojich informácií p. Bacigálová a starosta znova preukázali svoje pochybné spôsoby.

Niekoľko kandidátov za poslancov sa snažilo nájsť politickú stranu, cez ktorú by mohli kandidovať do zastupiteľstva, aj z toho dôvodu, aby vo volebnej komisii mali svojho zástupcu. Našli si Priamu demokraciu.

Splnili si všetky svoje povinnosti a zaslali všetky potrebné údaje na centrálu strany. Tam vypísali potrebné dokumenty, teda kandidátnu listinu poslancov a dokument o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie.

Neviem z akého dôvodu, ale listinu o delegovaní do volebnej komisie odovzdal splnomocnenec na obecnom úrade Jablonica. Takže keď prišiel na Obecný úrad Jablonec, tak mal iba kandidátnu listinu poslancov. Volal predsedovi strany, či nevie údaje delegovaného člena a náhradníka do volebnej komisie, ktorých si želali kandidáti na poslancov kandidujúci za Priamu demokraciu. Ten ich nevedel a s navrhovaným členom sa nespojil. Pravdepodobne nemal kontakt.

Tu prichádza do hry p. Bacigálová. Bol piatok na obed, v nedeľu bol posledný deň na odovzdanie dokumentu. Nahovára mu, že tu máme veľmi dobrú členku Priamej demokracie, za ktorú sa určite nebudú hanbiť, a že keď nevie údaje navrhovaných členov, môže nechať nevyplnený podpísaný dokument na delegovanie člena a náhradníka do volebnej komisie. Tomuto stále nerozumiem, prečo jej ten dokument nechal. Asi nepoznal pomery v našej obci a veril p. Bacigálovej, že to myslí úprimne. Pritom len nehanebne využila situáciu, aby si mohli do komisie dať svojho člena.

Keď sa to dozvedeli kandidáti a navrhovaná členka, začali vec riešiť. Splnomocnenec sa ohlásil znova na obecnom úrade. Bolo mu prisľúbené, že sa s tým možno bude dať niečo robiť a dajú člena podľa želania kandidátov. Ale samozrejme prišiel na scénu starosta a už sa to nedalo v žiadnom prípade a musí tam ostať členka, ktorá tam je. Neospravedlniteľne zneužili situáciu, dali si svojho člena do komisie, na ktorého nemajú žiadne právo. Aj s pomocou tohto člena zvolili za predsedu komisie p. Feketovú. Aj keď v rozpore so zákonom. Ale to im problém nerobí. Totižto volebná komisia na prvom zasadaní určí dohodou zo svojho stredu predsedu a podpredsedu. Ak nedôjde k dohode, určia sa žrebom. K dohode neprišlo, ale namiesto žrebu sa hlasovalo, pretože aj kvôli manipulácii sú členovia naklonení starostovi vo väčšine.

Samozrejme, že kandidáti nechcú túto členku v komisii, tak poverili stranu Priama demokracia, aby ju stiahli. Preto požiadali starostu, aby im oznámil mená člena a náhradníka, aby ich mohli stiahnuť. Už to je absurdné, že politická strana nepozná údaje svojich delegátov za člena a náhradníka do volebnej komisie.

Samozrejme starosta im tieto údaje neoznámil a pochybujem, že im ich oznámi. Ale podľa zákona stačí, ak politická strana písomne doručí zánik delegovania člena a náhradníka do volebnej komisie. Tým dňom im zaniká právo na členstvo vo volebnej komisii. Nie je uvedené, že v oznámení musí uviesť ich údaje. To je potrebné iba pri delegovaní do volebnej komisie.

Aj takéto zákerné veci sa robia pred voľbami v Jablonci.