"Lebo medveď..." - ako v televízii

21.08.2013 17:12

Vesmír a ľudská hlúposť sú nekonečné. Hoci, s tým vesmírom nie som si celkom istý.

Albert Einstein

 

Podľa stavebného zákona ani plot si nemôžete postaviť len tak. Hoci máme pochybnosti o tom, či sa občania pri stavbe svojho plota na svojom pozemku držia stavebného zákona, rozhodli sme sa zákon rešpektovať. Tak sme si ešte 22. Marca 2013 podali na Obecný úrad v Jablonci, tak ako zákon káže, žiadosť o vydanie Záväzného stanoviska starostu k stavbe plota. Termín na vybavenie stanovuje zákon – do 30 dní.

            Na stavebných úradoch v našom i trnavskom okrese sa takéto  drobné veci vybavujú na počkanie. Stavebný úrad sa iba z listov vlastníctva presvedčí , či ste majiteľmi pozemku, ktorý chcete oplotiť alebo či niekomu napríklad múrom nechcete zatieniť okná. Potom do hodiny dostanete súhlas a môžete robiť plot.

            Nie tak v Jablonci. Jablonecký starosta zaujal pozíciu mŕtveho chrobáka, na urgencie neodpovedal a dodnes nám Záväzné stanovisko nenapísal.

            Tak sme 15. mája 2013 na Spoločný stavebný úrad v Budmericiach podali Ohlásenie drobnej stavby plota bez Záväzného stanoviska starostu obce Jablonec s tým, že starosta obce k podanej žiadosti nevyjadril žiadne námietky.

            A teraz sa podržte! V odpovedi stavebného úradu obce Jablonec, podpísanej starostom obce sa určuje,  že stavba plota podlieha stavebnému povoleniu a že k ohláseniu je treba doložiť záväzné stanovisko obce (!!!!).

Podpísaný:   Ján Podmanický, starosta obce.

            Tak si to zhrňme: Stavebník požiadal Obec Jablonec o vydanie záväzného stanoviska k návrhu drobnej stavby ešte 22.3.2013 a do dnešného dňa (21. Augusta 2013) starosta obce Jablonec a Obec Jablonec ako účastník konania nevydal Záväzné stanovisko k Ohlásenej drobnej stavbe plota. Urobil tak a konal v rozpore so stavebným zákonom a správnym poriadkom ako priamy účastník ohlasovacieho konania a stavebného konania. Je priam zarážajúce, že v liste vyhotovenom stavebným úradom Obce Jablonec a podpísanom starostom, žiada starosta od stavebníka predloženie Záväzného stanoviska starostu obce, ktoré starosta sám, ako štatutár obce doposiaľ nevyhotovil. Je to trestuhodné zneužitie právomoci verejného činiteľa, v rozpore s jeho povinnosťami, ktoré mu priamo ukladá zákon, robenie prieťahov v konaní, šikanovanie občanov a porušovanie zákonov.

            Prečo to všetko? S myšlienkou, ku ktorej nemáme priamy dôkaz, ale ktorá sa s veľkou pravdepodobnosťou blíži k istote, sa môžeme domnievať, že toto konanie môže byť brutálnym vydieraním úplatku aj za takú drobnú stavbu, ako je stavba mizerného plota. Ťažko aj domýšľať, aké problémy asi musia na našom stavebnom úrade prekonávať tí, ktorí si chcú postaviť napríklad rodinný dom.

Keby to nebolo na zaplakanie, bolo by na smiech ako  jeden zodpovedný volený funkcionár, starosta obce, sa dokáže doslovne zhovädiť pre jeden mizerný plot. J L

Postscriptum:  Náš úrad nielen že šikanuje občana. Robí všetko tak, aby ste sa ani odvolať nemohli. Vyššie, nadriadené úrady riešia iba ROZHODNUTIA tunajšieho úradu. Žiadne „určuje“, „požaduje doložiť“, „odkladá“ a podobne, ako sa vyjadruje náš úrad, nepovažujú hore za „rozhodnutie“. Preto v každej veci treba žiadať ROZHODNUTIE.

Starosta je dobre platený z daní každého občana tejto obce. Preto by mal slúžiť občanom a nie iba svojim osobným záujmom, pretože Obec Jablonec nie je súkromnou firmou „Jablonec s.r.o“ pána starostu.