Kauza Sidereo - predaj obecných pozemkov podľa starostu

17.08.2013 14:17

V obci Jablonec sa obecný majetok predáva nasledovným spôsobom. Starosta zvolá obecné zastupiteľstvo a oboznámi poslancov, že firma Sidereo chce kúpiť obecnú vinicu alebo ornú pôdu, aby firma mohla vysadiť nové vinohrady a dostať dotácie za výsadbu týchto nových vinohradov. Má sa jednať o výmeru približne 1 ha a vinica, či orná pôda sa nachádza v oblasti starých vinohradov. Poslanci zdvihnú ruky, pričom si myslia, že predali to, čo im povedal starosta. Ale starosta ich drzo podviedol. Žiadne materiály im nedal k dispozícii, v ktorých by presne vedeli, čo predávajú, ale sám si určil, ktorú pôdu predá, za akých podmienok a akou formou súťaže. V zápisnici je napísané iba to, čo potrebuje starosta a overovateľ ju iba podpíše bez toho, aby ju čítal.

Čo na tomto predaji nesedí:

1) Staré vinohrady sú od centra obce vzdialené vyše kilometra. Priamo v týchto starých vinohradoch do dnešného dňa obec Jablonec vlastní ornú pôdu vo výmere 10 920 m2. Teda presne výmeru, akú starosta oznamoval poslancom, že chce kúpiť firma Sidereo. Prečo nepredal túto pôdu? Pretože ju vôbec nechcel predať, ale chcel predať, teda pravdepodobne kúpiť pre seba inú, lukratívnejšiu pôdu.

2) Obec Jablonec predala pôdu o výmere 22 678 m2. Aký mandát mal starosta na predaj vyše 2 ha, keď na obecnom zastupiteľstve bola schválená výmera iba vyše 1 ha?

3) Na zastupiteľstve bol schválený spôsob predaja priamym predajom, je to logické, veď bol určený konkrétny kupujúci s konkrétnym účelom využitia predaného obecného majetku. Starosta ho svojvoľne zmenil na verejnú obchodnú súťaž. Dôvod je jednoduchý. S najväčšou pravdepodobnosťou je do predaja osobne zainteresovaný. Sám ako starosta obecný majetok kupovať nemôže, tak potrebuje nastrčiť niekoho iného. Keďže pri priamom predaji musí byť cena určená znaleckým posudkom, museli by zaplatiť cenu podľa znaleckého posudku. To im nevoňalo, tak zmenili predaj na obchodnú verejnú súťaž. Keďže nikto okrem nich o predaji nevedel, s ľahkosťou si mohli určiť cenu prakticky zadarmo. A ak by náhodou niekto ponúkol vyššiu cenu, čo bolo praktický nemožné, lebo predaj bol zverejnený s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou až po možnosti poslať ponuku, predaj by sa zrušil, pretože v podmienkach súťaže bolo uvedené, že bez udania dôvodu obec pôdu nemusí predať nikomu.

4) Údajný dôvod predaja ornej pôdy bol ten, že Sidereo chce vysadiť nové vinohrady a získať dotáciu. Myslíte si, že podnikateľ, ktorý dlhé roky podniká v oblasti vinohradníctva nevie, že v súčastnosti je prakticky nemožné získať povolenie na výsadbu nových vinohradov na nových plochách? Určite to vie. Čiže kúpou týchto pozemkov bol sledovaný určite iný zámer.

5) Jedna parcela z predaných pozemkov sa nachádza v priamom susedstve s hranicou intravilánu. Začína sa hneď za škôlkárskou záhradou vedľa domu Jarábkových. Má šírku približne 10m a dĺžku 1km. Starosta sa už v minulosti vyjadril, že tam bude v budúcnosti stavebná výstavba. Už je zámer kúpy pôdy jasný?

6) Pri predaji nehnuteľnosti musí byť táto nehnuteľnosť jednoznačne identifikovaná tak, aby nebola zameniteľná s inou nehnuteľnosťou. Prečo poslanci nevedeli čo konrétne predávajú? Prečo sa teraz dohadujú, že my sme to predávali v tej oblasti a nie inde? Starosta hovorí: "Však som vám hovoril, že je to v blízkosti starých vinohradov." To je podľa starostu jednoznačná identifikácia predávanej obecnej nehnuteľnsoti? Dôvod je opäť jednoduchý. Starosta ich chcel pravdepodobne podviesť a z predaja chcel mať majetkový prospech.

7) Na poslednej schôdzi, keď na návrh jedného poslanca mali poslanci hlasovať o tom, aby vzniknutú situáciu starosta riešil priamo s firmou Sidereo a urobil nápravu, len odvrkol, že poslanci mu nemajú čo nariaďovať. Keď bol pod tlakom dôkazov usvedčený, že poslancov oklamal, len zamrmlal, že sa to stalo asi omylom.

8) Hlavná kontrolórka obce, ktorá mala hneď klásť otázky: prečo sa to stalo, ako sa to mohlo stať, ako sa to napraví, zareagovala veľmi čudne. Začala starostu obhajovať, že pôda, ktorá je v oblasti starých vinohradov, je orná a firma Sidereo chcela kúpiť vinice. Na otázku, či pôda, ktorú starosta predal v susedstve intravilánu, je vinica alebo tiež orná pôda, stratila reč. Obidve sú orná pôda. Potom tvrdila, že však sa predávala pôda v blízkosti starých vinohradov, a pôda predaná starostom je v blízkosti. Pôda, ktorá je vzdialená vyše kilometra od starých vinohradov, je v ich blízkosti? A pôda, ktorá je priamo v starých vinohradoch je kde? Hlavná kontrolórka má starostu kontrolovať alebo obhajovať? A ešte k tomu v takomto jasnom prípade. Nezaváňa to niečím?