Kandidát na starostu Slávo Pocisk

28.09.2014 18:49

Ak ide niekto kandidovať do verejnej funkcie, musí si uvedomiť, že bude pod kontrolou verejnosti. Každý sa ho môže pýtať na verejné veci, aj kamarát aj „nekamarát“ a musí na ne odpovedať. Musí si uvedomiť, že verejné peniaze nie sú jeho a pri najmenšom podozrení musí vysvetľovať a hlavne preukazovať. Platí to aj pre Sláva Pociska.

1) Obec mu predĺžila plyn k domu za 7.800,- Eur. Urobili to čudným spôsobom, potichu, poslanci o ničom nevedeli, takže ani o tom nehlasovali. Keď sa na to prišlo, odôvodnenie bolo, že inak sa to nedalo urobiť a zmluva musela byť urobená na obec, ale všetko platil Slávo. Faktúra bola vystavená na obec alebo na Sláva? Prečo nie je zverejnená? Ja stále tvrdím, že mu to zaplatila obec. Podozrivé je to, že Slávo sa už niekoľko krát vyjadril, že si to zaplatil sám a dokonca sľúbil, že ukáže aj doklad. Doteraz ho neukázal. Aký má s tým problém? Jediný. Predĺženie plynu za 7.800,- Eur mu zaplatila obec. Hneď ako mi tento prinesie doklad, že si predĺženie plynu zaplatil sám, zverejním ho na tejto stránke.

2) Keď som sa ho pýtal, prečo je problém zverejňovať zápisnice, odpovedal, že on s tým problém nemá. Tak som mu povedal, nech mi ich prinesie. Jeho odpoveď, veľmi trefná pre kandidáta na starostu. „Obráť sa na prokuratúru alebo na okresný úrad“. Nejde o to, že som sa ho to pýtal ja. Takto kandidát starostu nemôže odpovedať nikomu.

3) Predaj pozemkov firme SIDEREO. Pri konfrontácii so Slávom o predaji týchto pozemkov tvrdil, že odhlasovali predaj iných pozemkov ako boli nakoniec predané. Na otázku jedného z prítomných, nie mňa, či sú nesvojprávni, keď nevedia, čo predávajú, odpovedal, že oni (poslanci) si mysleli, že starosta ich neoklame. Prečo to má problém zopakovať na verejnej schôdzi pred občanmi? Ak by bol náhodou zvolený, bude kryť naďalej „pochybenia“ starostu?

4) Po obci sa šíria rečí, že Slávo dostáva ako zástupca starostu 900,- Eur. Keď bol Slávo na to na schôdzi dotazovaný, starosta hneď reagoval, že plat mu určuje on. Čo je lož, pretože plat zástupcovi starostu určujú poslanci. Oni ale samozrejme o žiadnom plate nevedia. Slávo odpovedal, že v živote takéto peniaze za funkciu zástupcu starostu nedostal. Na otázku koľko teda dostáva, neodpovedal priamo, ale začal rozprávať omáčky ako to ovláda. Jednoducho mal požiadať p. Bacigálovú, aby mu vytlačila zostavu jeho odmien za posledný rok alebo aj celé funkčné obdobie a mal to zverejniť. Všetko by bolo hneď jasné a nikto by nemohol povedať nič. Také reakcie, čo ma je po jeho plate alebo či mu závidím sú smiešne. Ľudia a hlavne volení verejní zástupcovia si musia uvedomiť, že je to absolútne normálne, aby verejní zástupcovia zverejňovali svoje ťažko zarobené peniaze.

5) V prvom rade si musia občania uvedomiť, že verejná funkcia je vlastne služba pre nich. Majú právo pýtať sa starostu aj poslancov na všetko, čo sa týka verejných vecí. Oni im musia odpovedať, vysvetľovať a preukazovať svoje rozhodnutia a minuté verejné peniaze. Na jasnú otázku musia dať jasnú odpoveď. V Jablonci to tak ani náhodou nie je. Podľa správania Sláva ešte pred voľbami predpokladám, že jeho prípadné zvolenie by na tom nič nezmenilo. Dúfam, že na svoj názor mám právo, tak isto na to, aby som požadoval vysvetlenie a preukázanie vyššie uvedených skutočností.