Intrigánsky starosta

27.08.2013 13:25

Stavali sme oplotenie pozemku. Aby sme to mali v poriadku, splnili sme si všetky byrokratické povinnosti. Aby sme plot mohli umiestniť podľa našich predstáv, potrebovali sme pár centimetrov z obecného pozemku. Tieto centimetre nikoho neobmedzovali. Celá záležitosť sa prerokovala na obecnom zastupiteľstve s kladným stanoviskom pre nás.

Samozrejme susedom, ktorým chýbajú aj cudzie (obecné) centimetre, sa stavba tohto plotu nepáčila a mali nejaké primitívne požiadavky. Oslovili sme starostu, aby oznámil susedom, že stavba je povolená a všetko bolo schválené na obecnom zastupiteľstve. Jeho odpoveď bola, "Čo si malý chlapec, nevieš si to so susedmi vybaviť sám?"

Tak som zašiel na obecný úrad, aby mi dali k nahliadnutiu zápisnicu, kde bol prejednávaný náš plot a ako to bolo vlastne schválené. Starosta tam nebol, tak som si zápisnicu pýtal od obecnej pracovníčky. Tá odbehla na päť minút, určite telefonovať starostovi, a potom mi oznámila, aby som sa nehneval, že starosta tu nie je a zápisnice sú zamknuté v skrini. Veď všetky obecné úrady držia zápisnice pod zámkom. Teda hlavne tie, čo majú niečo za ušami.

Tak som si dal ešte tú námahu, že som zašiel za vtedajším obecným poslancom, u ktorého som sa informoval, či bola naša záležitosť na obecnom zastupiteľstve schvaľovaná a s akým výsledkom. Keď mi potvrdil, že áno a s kladným stanoviskom pre nás, tak sme susedov poslali niekam a plot sme postavili tak ako sme mali odsúhlasený.

Čerešnička na koniec. Starosta chcel postaviť bytovku v hliníku. Ale táto naša suseda bola jednoznačne proti. Aby jej urobil zle a on sám zostal čistý, navrhol nám, aby sme si dali žiadosť o odstránie brány, ktorú majú naši susedia na obecnom pozemku (vedenej ako komunikácia) postavenú na čierno a žiadosť bude kladne vybavená.

Tak aj takéto intrigánske praktiky používa náš starosta. Čo mu bráni v tom, aby riešil protiprávny stav, teda odstránenie na čierno postavenej brány na komunikácii obce?