Doklady o zaplatení predĺženia distribúcie plynu S. Pociskom

10.11.2014 17:06

Kandidát na starostu S. Pocisk mi v piatok večer 07.11.2014 priniesol doklady, ktoré majú potvrdzovať, že predĺženie plynu si zaplatil sám a neplatila mu ho obec Jablonec. Povedal mi, že ak to nebude do pondelka zverejnené, roznesie to do každej schránky a založí si vlastnú web stránku, kde to zverejní. Našťastie máme demokraciu, takže mu v tom nikto nebráni. Ešte ma uistil, že p. Antala mu pravosť účtovných dokumentov verejne potvrdí. Aj tak tieto doklady stále považujem za podozrivé a potvrdilo sa, čo som predpokladal, že krátko pred voľbami sa takéto doklady objavia, na čo som nedávno upozornil. V nedeľu večer mi S. Pocisk zatelefonoval a sťažoval sa, prečo som jeho doklady ešte nezverejnil. Dokonca žiadal aj verejné ospravedlnenie. Tu sú moje dôvody, prečo ich považujem za podozrivé. Faktúra a príjmový pokladničný doklad, ktoré mi priniesol S. Pocisk, sú zverejnené v sekcii "Dokumenty obce".

1) Keď sa prišlo na to, že S. Pociskovi bol predĺžený plyn, tak na obecnom zastupiteľstve sa na to pýtalo. Podmanický odpovedal, že muselo to byť robené na obec, ale S. Pocisk si to platil sám. 09.09.2013 som žiadal na základe info zákona o zaslanie kópie rozpočtu, ktorý je prílohou zmluvy o dielo č. 2013001 zo daň 08.07.2013. 30.04.2014 mi prišla táto odpoveď: "Na základe zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  Smernici v podmienkach samosprávy obce Jablonec o postupe pri verejnom obstarávaní vydanou obcou Jablonec pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou na dodanie tovarov, na poskytnutie služby do 8 500,- € sa môže riešiť formou objednávky, alebo prieskumom trhu, napr. z aktuálnych katalógov, ponukových listov, z webových stránok atď."

"Zmluvy a všetky doklady, ktoré sa týkajú Obytného súboru - Sever Jablonec - predĺženie distribučného plynovodu sú uzatvorené so stavebníkom - obcou Jablonec. Úhradu nákladov si hradil stavebník p. Slavomír Pocisk z vlastných prostriedkov. Kópiu rozpočtu, ktorý je prílohou zmluvy o dielo č. 2013001 zo dňa 08.07.2013 i zmluvu o dielo prikladáme." Odpoveď si môžete prečítať v sekcii "Dokumenty obce". 16.05.2014 som žiadal podľa info zákona nasledovné: "Čo sa týka predĺženia distribučného plynu. Deklarujete, že zmluvy a všetky doklady, ktoré sa toho týkajú, sú uzatvorené so stavebníkom obcou Jablonec, ale úhradu nákladov hradil p. Slavomír Pocisk. Žiadam o doklad, ktorý preukazuje, že náklady za toto predĺženie distribučného plynu platil p. Slavomír Pocisk."

Odpoveď na túto žiadosť som doteraz nedostal. Otázka je, čo sú tie všetky doklady okrem zmluvy. Vychádza mi odovzdávací protokol, preberací protokol, dodací list a tiež faktúra a doklad o zaplatení. Žiadam S. Pociska, aby mi zaobstaral tie "všetky doklady". Je nemysliteľné, aby všetko bolo uzavreté s obcou Jablonec, napr. zmluva, kde sú konkretizované podmienky ceny, odovzdania, prevzatia stavby, podmienky platby, povinnosti oboch strán, sankcie a pod. A faktúra a doklad o zaplatení je vystavené na S. Pociska? To je absurdné! Doklady mali byť a podľa mňa aj boli vystavené na obec, ale či ich S. Pocisk preplatil sa dozvieme iba vtedy, keď bude iný starosta ako on. Ak by bolo všetko ako má byť, starosta by vopred oznámil poslancom, že sa ide predlžovať plyn k domu S. Pociska. Doklady budú vystavené na obec Jablonec, ale náklady bude refinancovať S. Pocisk. Všetky doklady budú okamžite zverejnené. Vtedy by nebolo čo skrývať a nikto by nepovedal ani slovo proti.

2) Faktúra vystavená pre S. Pociska má číslo 20130034. Pri platbe v hotovosti je na príjmovom pokladničnom doklade uvedená faktúra číslo 20100035. Každý účtovný software, ak sa v ňom likviduje vydaná faktúra v hotovosti, automaticky doplní číslo likvidovanej faktúry. Omyl nie je možný. Neviem si predstaviť, žeby niekto, kto robí s účtovným programom, by to robil inak. Pravdepodobne pri vypisovaní pokladničného dokladu zabudli prepísať číslo faktúry z roku 2010.

3) Príjmový pokladničný doklad má verziu účtovného softvéru číslo 7.00.749, ktorú firma MRP (tvorca účtovného softvéru) vydala v marci 2013. Faktúra má verziu softvéru 7.30.814, ktorú firma MRP vydala 31.07.2014. Čiže táto faktúra bola vytlačená po 31.07.2014. S. Pocisk dávno predtým tvrdil, že má doklad k dispozícii. Ako je to možné? Ako je možné, že faktúra bola vytlačená o 9 mesiacov neskôr ako pokladničný doklad? Chce tvrdiť, že stratil faktúru, ale nie pokladničný doklad? Preto si dal faktúru dodatočne vytlačiť? Pochybné.

4) Ak je odovzdávajúcim alebo preberajúcim platby podnikateľský subjekt, platba v hotovosti nesmie presiahnuť 5.000,- Eur. Porušenie je správny delikt a podnikateľ môže dostať pokutu do 150.000,- Eur. Každý podnikateľ by o tom mal vedieť a vedela o tom aj firma Stanislav ANTALA, GAZ-mont. Keď S. Pocisk chcel platiť v hotovosti, stačilo vložiť peniaze na účet firmy v banke a bolo by všetko v poriadku.

5) Adresa na faktúre a príjmovom pokladničnom doklade pre S. Pociska je Jablonec 278. Rozhodnutie o určení súpisného čísla 278 dostal S. Pocisk 04.02.2014 (môžete si overiť v sekcii "Dokumenty obce", keď si otvoríte súbor "List vlastníctva S. Pocisk"). Ako mohol 01.10.2013 vedieť, keď bola vystavená faktúra a 09.10.2014, keď bol vystavený príjmový doklad, že bude mať súpisné číslo práve 278? Alebo inak, ako mu mohli byť vystavené účtovné doklady na adresu, ktorú ešte nemohol mať uvedenú v občianskom preukaze?!

6) Samozrejme som kontaktoval aj p. Antalu. V sobotu som mu písal mail. V pondelok o 7:30 hod. mi zavolal. Opýtal som sa ho, či za faktúry nad 5.000,- Eur prijíma hotovosť. Jeho odpoveď bola takáto: "Ja, nie, nie. A v hotovosti ja nerobím. Keď hovoríte takto, my určite v hotovosti peniaze neberieme." Dohodli sme sa na stretnutí o 11:00 hod. O 10:50 hod. mi p. Antala zavolal, že nestíha a posunul stretnutie na 12:30 hod. a chcel, aby mohol pri tom byť aj jeho účtovník. Na stretnutí som im ukázal faktúru aj pokladničný doklad. P. účtovník potvrdil, že doklady vystavil on, p. Antala sa držal bokom. Na námietky, že v októbri 2013 ešte S. Pocisk nemohol vedieť súpisné číslo, účtovník odpovedal, že adresu im diktoval on. Na otázku, prečo brali peniaze v hotovosti, čo je správny delikt a hrozí za to pokuta, odpovedal, že to ešte nebolo zaužívané. Ale upozorňujem, že zákaz platby v hotovosti nad 5.000,- Eur platí od 01.01.2013, každý priemerný účtovník o tom vedel a platba bola vykonaná až 09.10.2013. Musím povedať, že p. Antala sa vyjadril, že nemá čo skrývať, platbu prevzal jeho účtovník od P. Pociska. Spomenul, že obec vtedy nemala peniaze, preto to platil S. Pocisk. Prečo spomínal, že obec nemala peniaze, keď od začiatku to mal platiť S. Pocisk, si vysvetliť neviem. Osobne si stále myslím, že doklady sú robené dodatočne. Ako som spomínal, to sa dozvieme iba v prípade, keď nebude novým starostom S. Pocisk. Ospravedlňovať sa nemám za čo. S. Pocisk tvrdil trištvrte roka, že má doklad. Nebol schopný ho ukázať, až zrazu týždeň pred voľbami. Len prečo bola faktúra vytlačená po 31.07.2014, keď tvrdil už začiatkom roka, že doklady má k dispozícii. Na doklade je súpisné číslo, ktoré dostal štyri mesiace po vystavení dokladov. Hotovostný doklad je vytlačený o trištvrte roka skôr ako faktúra. To mi chce povedať, že stratil faktúru a pokladničný doklad nie? Je tu veľmi veľa pochybností na to, že všetko sa dalo vysvetliť veľmi rýchlo, ak by chceli odpovedať Podmanický a S. Pocisk hneď. Overiť sa to dá jedine kontrolou účtovníctva obce Jablonec.