Akcia IBV Sever - predaj pozemkov pre občanov Jablonca

16.08.2013 09:19

Na začiatku bol ušľachtilý ciel, alebo to bola len zásterka? Z obecných parciel urobiť stavebné pozemky, pomôcť občanom Jablonca a lacno im ich predať, aby mali kde bývať. V zmluve boli podmienky, že kupujúci nemôže pozemok predať a musí začať do dvoch rokov stavať. Ak ich nedodrží, musí pozemok vrátiť.

Aká bola realita? Kto kontroloval, kedy sa začalo stavať? Ešte dnes sú pozemky, na ktorých sa nezačalo stavať. Kto kontroloval, či sa napr. do dvoch, troch rokov niektoré pozemky nepredali? Nikto.

Bolo prezentované, že pozemky sú určené pre občanov Jablonca. Koľkým cudzím sa predali pozemky? Pritom starosta jednému Jablončanovi povedal, že pozemok mu nepredá, lebo s ním bude kšeftovať, druhému povedal, že pozemky sú už rozpredané a tretí vôbec nevedel, že sa nejaké pozemky pre občanov Jablonca predávajú.

A kto boli tí cudzí? Údajne známi "najvplyvnejšieho muža" v Jablonci. Uhradili nejakú sumu, napísal sa na nich pozemok. Po určitej dobe sa pozemok predal záujemcovi, ktorý zaplatil trhovú cenu. Známi dostal zaplatené úroky, napr. 50% a čo myslíte, zvyšok putoval kam? Určite nemusíte tri krát hádať.

A máme tu odpoveď na otázky, prečo sa nekontrolovalo, že na pozemku sa musí začať stavať do dvoch rokov a nesmie sa predať tretej osobe. A preto dodnes nebol obci vrátený a samozrejme už ani vrátený nebude žiaden pozemok. Pekný "obchod"! Bohužiaľ nie pre obec a občanov Jablonca.