Archív článkov

Doklady o zaplatení predĺženia distribúcie plynu S. Pociskom

10.11.2014 17:06
Kandidát na starostu S. Pocisk mi v piatok večer 07.11.2014 priniesol doklady, ktoré majú potvrdzovať, že predĺženie plynu si zaplatil sám a neplatila mu ho obec Jablonec. Povedal mi, že ak to nebude do pondelka zverejnené, roznesie to do každej schránky a založí si vlastnú web...

Prečo je S. Pocisk veľmi zlý kandidát na starostu

29.10.2014 09:10
Každý kandidát na starostu má vedieť, že post starostu je verejná služba pre občanov a on má povinnosť občanom pomáhať, odpovedať na otázky a hlavne dostatočne vysvetľovať, hlavne ak ide o obecný majetok. Toto by si mal uvedomiť každý volič.   1. S. Pocisk hrá dvojitú hru. Na...

Manipulovanie obecného úradu so zložením volebnej komisie

30.09.2014 23:43
Doplnené 01.10.2014 Strana Priama demokracia doručila predsedníčke volebnej komisie požiadavku na úpravu v zložení volebnej komisie. Prečítajte si ju "tu". Doplnené 01.10.2014 Vyzerá to tak, že starosta urobil ďalší bezcharakterný podvod a nehorázne zobral právo kandidátom na poslancov za Priamu...

Kandidát na starostu Slávo Pocisk

28.09.2014 18:49
Ak ide niekto kandidovať do verejnej funkcie, musí si uvedomiť, že bude pod kontrolou verejnosti. Každý sa ho môže pýtať na verejné veci, aj kamarát aj „nekamarát“ a musí na ne odpovedať. Musí si uvedomiť, že verejné peniaze nie sú jeho a pri najmenšom podozrení musí vysvetľovať...

Starosta ako neobmedzený pán

28.09.2014 18:46
V sekcii  „Dokumenty obce“  som na žiadosť zverejnil uznesenia, o ktorých na poslednej schôdzi chceli poslanci hlasovať. Stiahnuť si ich môžete aj "tu". Na tejto schôdzi utrpela obec Jablonec veľkú hanbu. Nie vďaka poslancom, ale vďaka starostovi, ktorý si myslí, že si...

Priestupkové konanie proti starostovi

14.02.2014 09:31
Náš starosta si myslí, že je šéfom súkromnej firmy a môže si v nej robiť čo chce. Ale je na veľkom omyle. Je vo verejnej funkcii a spravuje verejný majetok. Napriek tomu utajuje komplet všetko. Čo si mám o tom myslieť? Musí niečo skrývať, čo nesmie vyjsť na denné svetlo. Veď aký problém môže mať s...

Pokračovanie kauzy ohľadom predaja obecných pozemkov pod rodinným domom

05.02.2014 16:23
    Ide o prípad, ktorý sa ťahá už približne 3 roky. Už toľko sa rodina Haršányových snaží o odkúpenie pozemkov pod ich domom a záhradou, ktoré sú momentálne vo vlastníctve - Čs. štát - MNV Jablonec, Slovensko. V momentálnej situácii sú v správe Okresného úradu Bratislava, ktorý...

Zaslanie zápisnice z obecného zastupiteľstva zo 16.09.2013

31.10.2013 11:08
Žiadam o zaslanie kópie zápisnice z obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.09.2013. Odpoveď prišla 30.04.2014 Zápisnice zo zasadnutí OZ a VZN už boli zverejnené na úradnej tabuli obce a stále sú dostupné k nahliadnutiu v kancelárii OÚ v úradných hodinách.   Ja nemám záujem nahliadať do...

Stanovisko k obecnému zastupiteľstvu konaného dňa 16.09.2013

06.10.2013 11:35
Stanovisko k obecnému zastupiteľstvu zo dňa 16.09.2013   Na tomto zastupiteľstve starosta používal klamstvá, zavádzanie a manipuláciu. K jednotlivým bodom uvádzam nasledovné stanovisko:   preukázanie práva k pozemku, ktoré starostu oprávňovalo zriadiť na ňom kultúrny...

Zaslanie rozpočtu k zmluve o dielo č. 2013001

09.09.2013 14:19
Žiadam o zaslanie kópie rozpočtu, ktorý je prílohou zmluvy o dielo č. 2013001 zo dňa 08.07.2013. Ide o predĺženie distribučného plynovodu v území obytného súboru - Sever v Jablonci v sume 7 832,66 Eur s DPH. Odpoveď prišla 30.04.2014 Zmluvy a všetky doklady, ktoré sa týkajú Obytného súboru - Sever...
Záznamy: 1 - 10 zo 67
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>